Regulament concurs - “What’s up, EU? – Alege să te implici”

Regulament de Concurs “What’s up, EU? – Alege să te implici” SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI. DURATA.
1.1. Organizatorul acestei campanii promoționale (numita in cele ce urmează “Campania”) este Reprezentata Comisiei Europene, cu sediul în UTI Business Center, Strada Vasile Lascăr 31, București , numită în cele ce urmează “Organizator”.1.2. Campania este organizata și se desfășoară pe întreg teritoriul României și în mediul online, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.1.3. Campania se va desfășura pe intreg teritoriul României și în mediul online, incepand cu data de 15.04.2019 – ora 19:00 si pana la data de 18.04.2019, ora 12:00 (data limita). Campania se desfășoară prin intermediul platformei digitale de uz public, Facebook și prin intermediului site-ului Organizatorului – www.whatsup-eu.ro/concurs1.4. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe pagina web www.whatsup-eu.ro/1.5. Concursul se desfasoara in contextul implementarii de catre Organizator a proiectului: Conferinta “What’s up, EU?”
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmand ca asemenea modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora prealabila, pe site-ul mai sus menţionat. SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica care indeplineste regulile si pasii mentionati de Organizator prin mecanica de concurs descrisa in Sectiunea 3. Persoanele participante trebuie sa se poate identifica printr-un act de identitate valid (CI / Pasaport) si trebuie sa poata certifica dovada participarii prin intermediul aplicatiei Facebook (comentarea in nume propriu la postarea care anunta concursul), respectiv prin inscrierea la eveniment pe pagina dedicata evenimentului. Participarea la concurs se poate face in baza inscrierii si participarii la eveniment, pe website-ul www.whatsup-eu.ro/ , precum si prin urmarea unui set de pasi definit de organizator in Sectiunea 3 din prezentul Regulament. Participantii la aceasta Campanie sunt denumiti in cele ce urmeaza “Participanti”.2.2. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.2.3. La campanie au dreptul de a participa rezidenti din Romania sau rezidenti ai altor state. SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1. Campania are doua etape, acestea desfasurandu-se in paralel
Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie să urmeze urmatorii pasi:
Etapa 1 – Concurs online cu intrebari
Participantii pot consulta informatii despre procedura exacta de inscriere in postarea dedicata acestui concurs, precum si pe website-ul evenimentului, in sectiunea dedicata.
Pentru a participa in concurs, participantii trebuie sa:
● Sa fie inregistrati ca utilizatori pe platforma social media Facebook● Sa completeze, numai in sectiunea de comentarii a postarii dedicate concursului in platforma social media Facebook, o intrebare pertinenta si relevanta contextului si continutul evenimentului, asa cum este el transmis pe www.whatsup-eu.ro/● Sa se inscrie la eveniment, completand formularul de inscriere care se regaseste pe pagina https://whatsup-eu.ro/#rezervaloc● Sa participe la evenimentul “What’s up, EU?”, din data de 18 Aprilie 2019, orele 16:00 – 20:00, confirmandu-si prezenta prin inregistrarea in sistemul de inregistrari la sosirea la eveniment.
Participantii pot inscrie mai multe intrebari, insa vor intra in concurs cu o singura intrebare.Acordarea premiilor se face în sală, la evenimentul “What’s up, EU?”, din data de 18 Aprilie 2019, orele 16:00 – 20:00, printr-o tragere la sorți, folosind un sistem online (https://www.random.org), pe baza participării cu intrebări valide înscrise pe Facebook conform descrierii de mai sus, iar câștigătorii trebuie să îndeplinească criteriile mai sus menționate. Validarea câștigatorului se face personal, la locatia evenimentului, acesta trebuind sa demonstreze (prin prezentarea CI / alt act identitate) si sa poata demonstra, prin verificare vizuala, corelarea dintre acesta si detinatorul profilului online care a postat intrebarea in comentariu si care a intrat in concurs. 

Etapa 2 La eveniment - în sală, la eveniment
Participantii pot consulta informatii despre procedura exacta de inscriere in postarea dedicata acestui concurs, precum si pe website-ul evenimentului, in sectiunea dedicata, la fel ca pentru Etapa 1.
Pentru a participa in concurs, participantii trebuie sa:● Sa se inscrie la eveniment, completand formularul de inscriere care se regaseste pe pagina https://whatsup-eu.ro/#rezervaloc● Sa participe la evenimentul “What’s up, EU?”, din data de 18 Aprilie 2019, orele 16:00 – 20:00, confirmandu-si prezenta prin inregistrarea in sistemul de inregistrari la sosirea la eveniment.● Să participe activ la eveniment prin adresarea a cel puțin o întrebare unuia dintre vorbitori, prin aplicația de eveniment sau în direct
Acordarea premiilor se face în sală, la evenimentul “What’s up, EU?”, din data de 18 Aprilie 2019, orele 16:00 – 20:00, printr-o tragere la sorți, folosind un sistem online (https://www.random.org), iar câștigătorii trebuie să îndeplinească criteriile mai sus menționate. Validarea câștigatorului se face personal, la locatia evenimentului, acesta trebuind sa demonstreze (prin prezentarea CI / alt act identitate).
Cele doua extrageri aferente etapei 1, respectiv etapei 2 sunt independente, iar participanții se pot înscrie la ambele, o singura data, cu șanse egale. 
3.3. Comentariile publice postate la postare trebuie sa fie potrivite pentru a fi publicate pe internet si nu trebuie sa fie obscene sau indecente (inclusiv si nelimitandu-se la nuditate, pornografie sau vulgaritate), contrare bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. Acestea nu trebuie sa contina imagini ale unor persoane, amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firme sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile si standardele Organizatorului. Organizatorul sau alte entitati publice, precum Reprezentanta Comisiei Europene, dar si altele, nu sunt responsabile de parerile, comentariile si opiniile exprimate in postari, acestea neprezentand opinia oficiala a altor persoane sau entitati decat ale persoanei care le emite.3.4. Pentru ca o inscriere a unui participant in Campanie sa fie valida, conditiile mentionate la art. 3.1 de mai sus trebuie indeplinite cumulativ in perioada desfasurarii Campaniei, respectiv incepand cu data de 15.04.2019 – ora 19:00 si pana la incetarea Campaniei. 3.5. Organizatorii Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:● pentru inscrierile incomplete sau incorecte● pentru inscrierile efectuate dupa finalizarea Campaniei● pentru intreruperile intervenite oricand si indiferent de cauza ale serviciului de internet si/sau a serverului ce gazduieste Site-ul, indiferent de motivul intreruperii.
3.6. Toate inscrierile in Campanie vor fi verificate la momentul primirii / inregistrarii lor, de catre reprezentantii Organizatorului, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor de participare mentionate in prezentul Regulament.3.7. Organizatorul si agentii sai nu vor fi responsabili pentru inscrierile incomplete sau incorecte, care nu respecta conditiile mentionate in Regulament, sau pentru cele care nu respecta regulile Campaniei. Astfel de inscrieri nu vor fi valide, iar participantul respectiv nu va fi inregistrat in baza de date a Campanie cu inscrierea respectiva.3.8. Inscrierile concurentilor care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament vor fi validate ca atare in Campanie.3.9. Organizatorul nu este raspunzator si nu isi asuma nicio obligatie si/sau raspundere in legatura cu potentiale probleme (inclusiv de natura tehnica) intervenite in procesul inscrierii in Campanie prin intermediul platformei social media Facebook.  SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1. In cadrul acestei Campanii se acorda in total 30 premii constand in:Etapa 1: - 6 abonamente full pass cu camping inclus - Electric Castle- 9 abonamente full pass – Untold
Etapa 2: - 5 seturi casti stereo, tip over-ear- 10 seturi baterii externe, 6.000 MhA
Premiile nu depasesc valoarea individuala de 600 RON la momentul inceperii campaniei, valoarea totala a premiilor fiind de 9.700 RON, la momentul inceperii campaniei. 
4.2. Premiul acordat trebuie luat in primire de castigator la eveniment sau dupa derularea evenimentului, pe baza unui proces verbal de predare-primire, nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR
5.1. Desemnarea castigatorilor Campaniei se face prin extragere aleatorie, pe baza platformei https://www.random.org/ , asa cum este ea descrisa la sectiunea 3.1 a prezentului regulament si este validata de un reprezentant al Organizatorului, din cadrul proiectului evenimentului “What’s up, EU?” 5.2. Desemnarea castigatorului are loc in data de 18.04.2019 din baza de date alcatuita din toate inscrierile in Campanie efectuate pe durata de desfasurare a acesteia si care indeplinesc cerintele mentionate la art. 3.1 din Regulament. Organizatorul va desemna ca potential castigatori, participantii selectati pe baza de tragere la sorti care au respectat regulile de participare la Concurs stipulate in prezentul regulament și sunt prezenti la eveniment pentru validarea premiului. 5.3. Potentialii castigatori desemnati vor fi anuntati la evenimentul “What’s up, EU?”, din 18.04.2019. Potentialii castigatori trebuie sa fie prezenti la eveniment pentru acceptarea premiului. In masura in care potentialii castigatori nu indeplinesc cumulativ conditiile mentionate la Sectiunea 3.1:● Etapa 1○ Sa fie inregistrati ca utilizatori pe platforma social media Facebook○ Sa completeze, numai in sectiunea de comentarii a postarii dedicate concursului in platforma social media Facebook, o intrebare pertinenta si relevanta contextului si continutul evenimentului, asa cum este el transmis pe www.whatsup-eu.ro/○ Sa se inscrie la eveniment, completand formularul de inscriere care se regaseste pe pagina https://whatsup-eu.ro/#rezervaloc○ Sa participe la evenimentul “What’s up, EU?”, din data de 18 Aprilie 2019, orele 16:00 – 20:00, confirmandu-si prezenta prin inregistrarea in sistemul de inregistrari la sosirea la eveniment.● Etapa 2○ Sa se inscrie la eveniment, completand formularul de inscriere care se regaseste pe pagina https://whatsup-eu.ro/#rezervaloc○ Sa participe la evenimentul “What’s up, EU?”, din data de 18 Aprilie 2019, orele 16:00 – 20:00, confirmandu-si prezenta prin inregistrarea in sistemul de inregistrari la sosirea la eveniment.

 Organizatorul isi rezerva dreptul de a ii invalida si de a desemna un alt potential castigator din randul rezervelor. Se vor extrage, in ordine, 6 rezerve pentru fiecare dintre etape, din randul carora, in cazul invalidarii unui castigator initial, se vor aloca in imediata ordine a extragerii urmatorii castigatori. 5.4. Castigatorii vor fi anuntati prin anuntare la eveniment si prin publicare pe site-ul whatsup-eu.ro pana cel mai tarziu la data de 19.04.2019.5.5. Premiul se va preda castigatorului pe baza de proces-verbal de predare-primire, completat cu datele de identificare ale castigatorului, inclusiv CNP-ul necesar pentru plata obligatiilor fiscale, si semnat de ambele parti. SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
6.1. Organizatorul se obliga sa respecte regulile de protectie si procesare a datelor conform regulilor, regulamentelor si legilor in vigoare, in vederea desfasurarii Campaniei, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018.Prin inscrierea la eveniment si comunicarea informatiilor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin formularul de inscriere, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Campanie, validarii si atribuirii premiului.Consimțământul participantilor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat Organizatorului pentru scopul menționat și participantii iau la cunoștință drepturile lor conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.6.2. Organizatorul va procesa si stoca datele personale ale participantilor castigatori la campanie in vederea acordarii premiului si a dovedirii atribuirii acestuia catre oficialitatile competente, la cererea acestora. 6.3. Persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale. In vederea exercitarii acestor drepturi, Persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Reprezentanta Comisiei Europene, cu sediul în UTI Business Center, Strada Vasile Lascăr 31, București SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA
7.1. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.7.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 C. Civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. SECTIUNEA 8. LITIGII SI FRAUDE
8.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, oricare dintre parti poate inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.8.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata Campaniei, asa cum este reglementata in prezentul Regulament, pe urmatoarea adresa: cu sediul în UTI Business Center, Strada Vasile Lascăr 31, București Dupa data publicarii castigatorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva celor implicati, in caz de tentativa de fraudare a Campaniei, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea Organizatorului, a Campaniei sau costurile acestei promotii. 
SECTIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI
9.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.9.2. Regulamentul va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant site-ului Organizatorului - whatsup-eu.ro
Organizator,Reprezentanta Comisiei Europene